יעוץ לפתיחת תיק לעצמאיים

פותח עסק חדש?

מזל-טוב! הרגע הגדול הגיע, החלטת להפוך לעצמאי

עכשיו צריך לפתוח תיק ולבחור בין להיות עוסק מורשה, עוסק פטור
או חברה בע"מ (אבל אתה לא מודע לכל ההבדלים ביניהם). כמו כן יש לפנות למע"מ, מס הכנסה וביטוח לאומי.

אנו כאן בשבילך. יתרות משרד רו"ח מעניקה לך ליווי צמוד של רואה חשבון שירוץ, ידאג ויטפל עבורך בכל נושא המיסוי, יסביר לך על כל האופציות העומדות בפניך, כעצמאי, בכל שלב ושלב, יטפל באופן מסודר וממחושב בהנהלת חשבונותיך ואף יכין (במידה ותצטרך) משכורות לעובדיך.

אנו נותנים ייעוץ ראשון חינם ללקוח על מנת להסביר ללקוח את כל האופציות העומדות בפניו.

בכדי להבטיח ייעוץ ממוקד ומדויק בזמן אמת, אנו נוהגים לקיים פגישה עם כל לקוח כפעמיים בשנה כדי ללמוד על מצבו העסקי, לבדוק יחד את האפשרויות, ההתפתחות העסקיות שלו ולראות כיצד אפשר לעזור לו ללנהל את העסק בצורה נכונה יותר מבחינת מיסים.

הצעדים הראשונים בפתיחת עסק

עצמאי /בעל חברה ! קבל הצעה אטרקטיבית מיתרות לניהול חשבונותיך.
החלטתם לפתוח עסק? אתם צריכים להירשם במוסדות ממשלתיים שונים:

רישום במשרד מע"מ:
מי צריך להירשם במע"מ?
אדם (יחיד), שותפות או חברה, העומדים למכור נכס, סחורות, טובין או מקרקעין, או לתת שירות במהלך עסקיהם – חייבים להירשם כעוסקים במע”מ.
הרישום חייב להתבצע לא יאוחר מהיום שבו הוחל בפעילות העסקית.
הרישום נעשה במשרד המע"מ האיזורי הקרוב למקום העסק ולא למקום המגורים.

מה צריך להביא?
ניתן להירשם כעוסק פטור או מורשה במשרד מע"מ באזור מגורכם.
עוסק יחיד צריך להביא את המסמכים הבאים:

 1. טופס 821 מלא וחתום.
 2. צילום תעודת זהות.
 3. המחאה מבוטלת על שם כעוסק ואם החשבון רשום גם על בן/בת הזוג אז יש להחתים אותם על טופס ייפוי כח.
 4. תעודה/רישיון עיסוק.

אם מדובר בשותפות, אז יש להביא למשרד מע"מ את המסמכים הבאים:

 1. למלא טפסי 821 לכל שותף.
 2. למלא טופס 821 + 821 א' לשותפות.
 3. צילום תעודת זהות של שני השותפים.
 4. צילום חוזה שכירות מקום התנהלות השותפות.
 5. תעודה/רישיון עיסוק.
 6. המחאה מבוטלת על שם השותפים.
 7. אישור רישום מרשם השותפויות.

אם מדובר בחברה, אז יש להביא למשרד מע"מ את המסמכים הבאים:

 1. למלא טפסי 821 + 821 א' של החברה.
 2. צילום תעודות זהות של מנהלי החברה.
 3. צילום חוזה שכירות מקום התנהלותה של החברה.
 4. אישור מהבנק של פתיחת חשבון.
 5. אישור מרו"ח / עו"ד בדבר מינוי מנהלים ומורשי חתימה.

הערה: ייתכן ותתבקשו בעת פתיחת בתיק במע"מ להביא מסמכים נוספים הדרושים להוכחת הקמת העסק/החברה ופעילותה. ת"ד אינה יכולה להיות "כתובת" העסק. הכתובת חייבת להיות מלאה ומפורטת, ורק בנוסף, תוכל לציין ת"ד לצורכי התכתבות.יש לדאוג לכך שיהיו סימנים מזהים ברורים במקום העסק,
כדי שהדוור לא יתקשה במסירת הדואר.
יש להירשם במס הכנסה ובביטוח לאומי בהקדם האפשרי מייד לאחר הרישום במס ערך מוסף.
מי שמקים עסק שתהליך הקמתו ממושך, רשאי להירשם כבר בשלבי ההקמה,
עוד בטרם החל לפעול, ואולם אז עליו להוכיח כי אכן מוקם עסק.

רישום באגף מס הכנסה:
לאחר פתיחת התיק במע"מ, יש להודיע לשלטונות מס הכנסה באזור מגורכם על פתיחת העסק ולצרף לטופס מספר 5329 של מס הכנסה את תעודת העוסק.
את ההודעה אפשר לשלוח בדואר רשום או בפקס או ללכת לשם ולמסור להם פיזית, אבל לא לשכוח לחתום עליה בכתב ידכם.

רישום בביטוח לאומי:
מיום פתיחת העסק או התחלת העיסוק אתם כעצמאיים או כשותפות חייבים לפתוח תיק ולמלא טופס רב שנתי.
הערה חשובה: גם אם אתם שכירים במקביל אתם חייבים להירשם בביטוח לאומי ולשלם מקדמות. בתנאים מסוימים תוכלו גם לקבל פטור.
מי נחשב עצמאי בביטוח לאומי ?
העובדה שנרשמת כעצמאי במע"מ ובמס הכנסה לא מגדירה אותך אוטומטית כעצמאי
גם בביטוח לאומי.
ביטוח לאומי קבע שרק מי שתואם לאחת מהחלופות הבאות יחשב כעצמאי:

 1. עיסוק במשלח יד לפחות 20 שעות בשבוע.
 2. הכנסה חודשית ממוצעת שאינה פחותה מ 50% מהשכר הממוצע במשק.
 3. עיסוק במשלח יד לפחות 12 שעות בממוצע בשבוע והכנסה חודשית שאינה פחותה מ 15%
  מהשכר הממוצע במשק.

יש לציין כי מי שלא דאג להירשם מיידית בביטוח לאומי כעצמאי עלול להידחות בעת
הגשת תביעה בגין תאונת עבודה, לכן הרישום מומלץ שיהיה מיידי !

קבלת רישיון עסק:
ע"פ חוק רישוי עסקים, לרוב העסקים נדרש רישיון עסק המסדיר את הפעלתם ( 90 סוגי עסקים הם עסקים "טעוני רישום")
מי שנותנת את הרישיון היא רשות הרישוי, שהיא לרוב הרשות באתר משטרת ישראל.
אתר זה יתן לכם את האינפורמציה אלו פעולות אתם נדרשים לעשות על מנת לקבל את הרישיון.

פתיחת חשבון בנק:
על מנת שתוכלו להתחיל בפעילותכם העסקית אתם צריכים לפתוח חשבון בנק פרטי/עסקי.
באמצעות חשבון זה תוכלו לנהל את הפעילות הכספית העסקית.
אם אתם עוסקים מורשים/פטורים רצוי לפתוח חשבון בנק נפרד לעסק ולהגדירו כפרטי.
הבנק ירצה שתגדירו את החשבון כעסקי, אבל כדי לחסוך בעמלות תתעקשו לבקש להגדירו כפרטי.
אם אתם חברה, בעת פתיחת החשבון הבנק יבקש ממך להציג את העתק תקנון החברה ותעודת רישום החברה מאושרים ע"י רואה חשבון/עורך דין. בנוסף, זכויות החתימה שמאושרים גם כן על ידם.