הנהלת חשבונות

הנהלת חשבונות לעצמאיים

הענקת שירותי הנהלת חשבונות בשיטה החד צידית והכפולה. השירות כולל הזרמת נתוני הנהלת חשבונות, ניתוח כרטיסים, חישוב תחזית לסוף השנה, דיווח שוטף לרשויות השונות – מס הכנסה, מע"מ וביטוח לאומי.
הנהלת החשבונות, המשמשת כתשתית מרכזית בפעילות העסקית של העסק, הינה תחום מורכב ודינמי מאין כמותו המחייב טיפול מקצועי, מדויק ואמין. עסקים המנהלים נכון וחכם את הנהלת החשבונות מתייעלים וחוסכים כסף רב.
משרדינו מתמחה בתחום הנהלת החשבונות ומציג שילוב מנצח של ידע עדכני, שירות אישי, התאמה לצרכי הלקוח וחסכון כספי.
כמו כן משרדינו מחוייב לאמינות, דייקנות, דיסקרטיות ולעמידה בלוח הזמנים הנדרש.
תנו למומחים לעסוק בהנהלת החשבונות של העסק, אנו נספק לך את הדוח"ות הניהוליים והחשבונאיים של ארגונך, נעזור לך לנצל במקסימום את כל הטבות המס הקיימות בחוק. הנהלת החשבונות תהפוך לכלי ניהולי ממדרגה ראשונה ותשמש ככלי עזר לקבלת החלטות עיסקיות.

עצמאי / בעל חברה ! קבל הצעה אטרקטיבית מיתרות לניהול חשבונותיך

יעוץ מס

אנו מעניקים ייעוץ בענייני מיסים וייצוג שוטף מול רשויות מס הכנסה, מע"מ וביטוח לאומי. הגשת דוחות שנתיים למס הכנסה והצהרת הון. כמו כן, במסגרת פעילותינו אנו מעניקים הדרכה שוטפת בצעדים הראשונים של העסק אשר כולל בין היתר פתיחת תיקים ברשויות המס.

רשימת ההוצאות המוכרות בעסק לצרכי מס

הוצאות מוכרות אלו הוצאות אשר מס הכנסה מתיר לנכות מההכנסה. הכלל העיקרי להתרת הוצאות בניכוי בעסק הוא, שההוצאות יצאו בייצור הכנסה. בסופו של דבר הנישום מחויב במס הכנסה ובדמי ביטוח לאומי רק על הכנסתו לאחר ניכוי ההוצאות קרי הכנסתו החייבת.

הוצאה טרום עסקית – זוהי הוצאה אשר הוצאה לפני שהנכס ראוי לייצר הכנסה או לפני שהעסק הבשיל לצורך ייצור ההכנסה (הוצאות יסוד).
לכן, יש לבחון כל מקרה לגופו לגבי התרת הוצאה לפני תחילת הפעילות העסקית.

הוצאה מעורבת – זוהי הוצאה שחלקה עסקית ובחלקה פרטית. הוצאה זו לא תוכר, אלא אם כן יהיה ניתן להפריד באופן ברור, בין ההוצאה המותרת לבית ההוצאה הלא מוכרת.

עבודה מהבית – רבים מהעצמאים מתוך רצון לחסוך בהוצאות ומשיקולים אחרים מעדיפים לעבוד מבית המגורים שלהם.

אילו הוצאות / עלויות מוכרות בעסק?

מס הכנסה מאפשר להכיר חלק מהוצאות הבית בתנאים מסויימים ( פירוט בהמשך –הוצאה מעורבת).

לגבי הכרה בהוצאת שכירות דירת מגורים כשהעסק מנוהל מהבית קיימת בעיה. לכאורה ניתן להכיר בהוצאה אבל קיימת מגבלה של חובת ניכוי במקור מתשלום דמי שכירות וחבות המקבל במס על דמי השכירות לצורכי עסק, בשעה שהם פטורים ממס כאשר הם מתקבלים בידי המשכיר עבור מגורים.
אם תנכה 35% מס מדמי השכירות או כל ניכוי אחר שפקיד השומה קבע באישור, אז אין בעיה להכיר בהוצאה.

במידה והעסק מנוהל מהבית, הוצאות ארנונה, חשמל וועד הבית יוכרו על פי החלק היחסי של השימוש בדירה לצורכי העסק.

הוצאה שמופחתת לאורך שנים על רכישת רהיטים למשרד, ציוד ונכסים אחרים, בהתאם לתקנות מס הכנסה פחת 1941

א. כיבוד ואירוח במקום העסק- כיבוד קל (שתייה קרה או חמה, עוגיות וכיוצ"ב) יוכרו ב-80%.
ב. אירוח במסעדות- לא מוכר.
ג. אירוח אורחים מחו"ל –ארוחות במסעדות ובמקום העסק מוכרות , אם הן סבירות ונוהל לגביהן רישום נדרש (שם האורח וארץ מוצאו, מספר ימי האירוח, נסיבות האירוח מס' דרכון וכו'). הוצאות לינה וטיסה ונסיעות בארץ יוכרו בכפוף לקבלות המפרטות את ההוצאות האמורות..

מתנות ושי לחגים – מס הכנסה, מע"מ וביטוח לאומי
שלטונות המס מאבחנים בין מתנות הניתנות לעובד על ידי מעסיקו ובין מתנות ללקוחות
ולאנשים אחרים הנמצאים בקשר עסקי עם נותן המתנה.
תלושי חג או כל מתנה אחרת לרגל החגים יוכרו במלואם למעסיק בתנאי שזקף זאת בתלושי השכר לעובדיו.
מבחינתו של המעסיק, מאחר ומדובר בשכר שהמס עליו שולם, מותר לרשמו כהוצאה.
לעניין מע"מ, אין לקזז את מס התשומות הגלום בעלות המתנה שניתנה, המהווה כאמור חלק מהשכר.
מתנה לעובד לרגל אירוע אישי –
מתנה כגון נישואין, בר מצווה, הולדת ילדים וכדומה פטורה ממס אם ערכה סביר.
שלטונות מס הכנסה רואים כסכום סביר מתנה ששוויה עד 180 ש"ח. כל סכום העודף יחוייב
במס כתוספת לשכר. על המעסיק לרשום, בכל מקרה, שמו של העובד, האירוע שלכבודו ניתנה המתנה ותאריכו.

א. מתנות לספקים ולקוחות בשל קשר עיסקי: עד 180 ש"ח לאדם בשנה אם המתנה ניתנה בישראל. ועד 15 דולר לאדם בשנה אם המתנה ניתנה בחו"ל. מקבל המתנה שאינו עובד אינו
מתחייב בניכוי במקור, אך נותן המתנה יוכל לרשמה כהוצאה רק בצירוף רשימת מקבלי המתנות.
התרת ההוצאה מותנית ברישום פרטי זיהוי המקבל, המקום בו ניתנה המתנה ובהצגת קבלות לאימות ההוצאה.

ב. מתנות לעובדים: מעביד שנתן מתנה לעובד לרגל אירוע אישי בלבד, תוכר לו ההוצאה עד לסך של 180 ש"ח.

יוכרו אם הם עסקיים ואם הוכח להנחת דעתו של פקיד השומה כי החוב לא ניתן לגבייה ונעשו כל המאמצים לגבייתו.

א. בארץ- ההוצאה מותנית בקיום הוראות תקנה 2(3) לתקנות מס הכנסה התשל"ב -1972.
ב. הוצאות שהייה בארץ לעובד המוזמן מחו"ל- מומחה חוץ כהגדרתו בפקודה זכאי לנכות הוצאות שהייה הכוללות לינה או דמי שכירות ללא תקרה וארוחות בתקרה של 280 ש"ח ליממה בגין עד 12 חודשים ששהה בישראל.

הוצאות הטיסה יוכרו למעביד(למי שהזמינו) במלואן כנגד הצגת מסמכים נאותים.

במידה והיו הכרחיות לייצור ההכנסה, כמו: מציאת לקוחות פוטנציאליים, פגישות עסקיות, תערוכות וכד.. ההוצאות יוכרו ע"פ התקנות.

תקנות מס הכנסה מחייבות את החברות והעסקים העצמאיים בעלי כלי רכב המשמשים
בייצור הכנסה לרשום בדוח השנתי לגבי כל כלי רכב בנפרד את קריאת המונה בק"מ
בתחילת שנה ובסופה. בשל עובד שהועמד לרשותו רכב ע"י המעביד, יש לזקוף להכנסת
העובד כהכנסת עבודה מידי חודש "שווי שימוש ברכב", בהתאם לסוג הרכב.
הכללים לניכוי הוצאות אחזקת רכב:
הוצאות אחזקת רכב כוללות:

הוצאות ששולמו בשנת המס בשל רישוי הרכב, ביטוח חובה ביטוח מקיף,דמי שכירות
(לרבות ליסינג), רכישת דלק, רכישת שמנים, תיקונים, פחת שהנישום זכאי לו ע"פ תקנות, חניה ורחיצה.
התרת ההוצאה תעשה לפי הגבוה מבין שני אלה:

שווי השימוש ברכב כפי שנקבע בתקנות מס הכנסה (שווי השימוש ברכב), התשמ"ז-1987,
או סכום בגובה 45% מהוצאות החזקת הרכב, לפי הגבוה.

הוצאות רכישת ביגוד כולל נעליים בעבור העוסק או בעבור עובדו, שנועדו לשמש לצרכי עבודה וניתן לזהות בבגד השתייכות לעסק באופן בולט כמו סימול וכד
או שע"פ דין קיימת חובה ללבוש אותו בעסק אם לא ניתן להשתמש בבגד לשמוש פרטי, כמו: חלוק אחיות, גלימת עו"ד, סרבל טיסה וכד' אז כל ההוצאה תוכר
אם אפשר להשתמש בביגוד גם שלא לצרכי העבודה, כמו: חליפת מדים ייצוגית של עו"ד או כל חליפה ייצוגית אחרת, אז ההוצאה תוכר רק ב- 80%

א. הוצאות טלפון במקום העסק מוכרות במלואן.

ב. הוצאות טלפון בארץ למי שעיקר עיסוקו מביתו:
אם ההוצאות לא עלו על 20,300 ש"ח לשנה, יותרו 80% מההוצאות או חלק מההוצאות העולה על 2,000 ש"ח, כנמוך.
אם ההוצאות עלו על 20,300 ש"ח לשנה, יותרו בניכוי חלק ההוצאות העולה על 4,100 ש"ח בלבד.
במידה והטלפון מהבית רצוי שיהיו שני קוים,כאשר האחד משמש לעסק בלבד.

ג. הוצאות טלפון בחו"ל למי שעיקר עיסוקו מבית: אם השיחה הייתה בייצור הכנסה ונוהל רישום כנדרש בגינה, כמו: תאריך, שעה יעד השיחה וכו.., ההוצאה תוכר במלואה.

א. ההוצאות יוכרו רק מעל 1,080 ש"ח בשנה (90 ש"ח בחודש), או מחצית מההוצאות, כגבוה
ב. מעביד אשר העמיד לרשות העובד טלפון נייד, ההוצאה תוכר לו במלואה בתנאי שזקף שווי בתלוש

עצמאי / בעל חברה ! קבל הצעה אטרקטיבית מיתרות לניהול חשבונותיך

*תוכן זה אינו מחליף ייעוץ אישי ויתרות אינה אחראית על השימוש בתכנים.