דוחות שנתיים

לאחר שאזרח פותח תיק במס הכנסה כעצמאי, או כאשר נפתח לו תיק כשכיר בשל היותו בעלים של חברה, או בעל מניות מהותי ,או שכיר שהכנסתו עולה על סכום מסויים שנקבע בתקנות, הוא חייב להגיש מידי שנה דוח שנתי על הכנסותיו.

דוח שנתי הוא כלי דיווח למס ההכנסה, המפרט את הכנסותיו של בעל העסק וכן את הוצאותיו לאורך שנת המס האחרונה.
דוח שנתי יוגש בחודשים מרץ-אפריל בשנת המס העוקבת לגבי השנה החולפת.
במידה ומדובר בחברות בע"מ ועסקים בעלי הנהלת חשבונות כפולה, יצורף גם דוח מאזן וחשבון רווח והפסד, ואז יוגש הדוח במהלך חודש מאי.

אי הגשת דוח שנתי למס הכנסה, היא עבירה פלילית, וגוררת קנסות ואפילו כתבי אישום לבית המשפט. מעבר לכך, אי הגשת דוח מותירה בידי מס הכנסה את הזכות להעריך את הכנסות והוצאות הנישום, ולקבוע הערכה חד צדדית של גובה השומה.
ברוב המקרים, תהייה זו הערכה שאינה עושה חסד עם המציאות האמיתית, ותפגע בנישום.

דוח שנתי, דוח מאזן, דוחות כספיים – הכל איתנו!

הגשת דוח שנתי היא כאמור חובה של כל בעל עסק בישראל. דוח שנתי יכול גם להועיל לבית העסק, במידה ויוכיח נתונים על זכאות להחזרי מס שונים בשקלול השנתי.

אצלנו ביתרות משרד רו"ח, הטיפול השוטף והגשת דוחות שנתיים לרשויות היא פעולה הנעשית באופן מיומן ועם ניסיון רב.
מעבר להגשת דוחות שנתיים, אנו מספקים גם דוח מאזן ודוחות כספיים שונים לאורך כל שנת המס.

דוח מאזן בודק באופן חשבונאי את מצבו של העסק בתאריך מסוים. דוח מאזן מאפשר לבעלי העסק לקבל תמונה עדכנית לגבי סכום ההון העצמי נכון לאותה עת, וכמו כן, הוא מאפשר לגורמים חיצוניים, המעוניינים להשקיע באותו עסק, לקבל את כל האינפורמציה העדכנית ביותר לגבי הכנסותיו והוצאותיו של העסק באותה נקודת זמן.

אנו מאמינים כי כדי שעסק יצליח, חשוב להיות כל העת עם האצבע על הדופק ולהפיק דוחות כספיים שיאפשרו לכם, בעלי העסק, לקבל החלטות ריאליות ובריאות לעסק שלכם.