תשלום מזונות

דמי מזונות המתקבלים מהווים הכנסה פטורה ממס על פי פקודת מס הכנסה.

משלם המזונות (הורה גרוש או פרוד) עבור כלכלת ילדיו שאינם בחזקתו, זכאי לנקודת זיכוי נוספת ממס הכנסה.

כדי לקבל את נקודת הזיכוי הנ"ל עליו להמציא העתק פסק דין המפרט את עניין תשלום המזונות.

לפעמים ידרוש פקיד השומה הוכחה על תשלום בפועל של המזונות לדוגמה אישור על תשלום להוראת קבע על המזונות.