תושב בישוב מזכה

ע"פ סעיף 11 לפקודת מס הכנסה, ישנם יישובים אשר תושביהם זכאים להנחה במס.
ההטבה במס היא זיכוי בשיעור של בן 5% ל 25% מההכנסה מיגיעה אישית ,בהתאם לישוב בו מתגוררים.

רשימת הישובים, שיעור ההנחה ותקרת ההכנסה לגביה ניתן הזיכוי מתפרסמים מידי שנה ע"י מס הכנסה.

על מנת לקבל את הזיכוי יש לגור ביישוב לפחות 12 חודשים.
בשנה הראשונה ובשנת העזיבה יש אפשרות לקבל זיכוי יחסי בהתאם לתקופת המגורים ביחס לשנה שלמה.

הואיל והזיכוי ניתן רק בחלוף שנת מגורים, הרי שאת הזיכוי בגין השנה הראשונה ניתן לקבל רק במסגרת הגשת דו"ח שנתי למס הכנסה ולא דרך המעסיק.

החל מהשנה השנייה ניתן לקבל את הטבות המס ישירות דרך המעסיק עם הצגת אישור תושב מתאים .