עולה חדש ותושב חוזר

מס הכנסה נותן הטבה לעולה חדש ע"י מתן נקודות זיכוי במשך 42 חודשים מיום עלייתו לארץ.
התאריך ממנו מתחילה הספירה הוא תהליך קבלת המעמד של עולה חדש המופיע בתעודת העולה.
נקודות זיכוי אלה ניתנות בנוסף לנקודות הזיכוי שמקבל תושב רגיל.

העולה יקבל:

3 נקודות זיכוי שנתיות למשך 18 החודשים הראשונים לעלייה ארצה.(1/4 נקודת זיכוי לחודש)

2 נקודות שנתיות במשך 12 החודשים הבאים.(1/6 נקודת זיכוי לחודש)

1 נקודה שנתית במשך 12 החודשים הנוספים.(1/12 נקודת זיכוי לחודש)

תושב חוזר ששהה 6 שנים רצופות בחו"ל וחזר לארץ בין התאריכים 16/5/10-30/9/12 ייחשב לעולה חדש לעניין נקודות הזיכוי.

תקופת שירות סדיר בצה"ל ולימודים על תיכוניים לא נכללים בחישוב החודשים הנ"ל וניתן לבקש מפקיד השומה דחייה בקבלת נקודות הזיכוי הנ"ל.