עבודה בחלק מהשנה

מי שלא עבד בחלק מן השנה ולא היו לו הכנסות נוספות לבד ממשכורת, ייתכן שיהיה זכאי להחזר מס ששילם ביתר. וזאת משום שחישוב המס כולו הוא שנתי מ-1 בינואר ועד 31 בדצמבר ונקודות הזיכוי מחושבות על בסיס שנתי. כאשר שילמת מס על המשכורת שקיבלת בעצם לא נלקחו בחשבון החודשים בהם לא עבדת כלל ולכן כמעט תמיד במצב כזה תהיה זכאי להחזר מס.

יש לציין כי יכול להגיע החזר מס הכנסה רק אם העובד באמת שילם מס הכנסה כחוק, דבר אשר תלוי ישירות בגובה המשכורת ובמדרגת המס אשר העובד נמצא בה. כחוק אצבע ניתן לומר כי עבור משכורות נמוכות מכ- 5000 ₪ ברוטו, העובד לא משלם מס הכנסה כמעט בכלל ולכן לא יגיע לו החזר.