נטול יכולת / לקוי למידה

על פי החלטת נציבות מס הכנסה מ 2003 ישנם תנאים מסוימים בהם ילדים הסובלים מלקות למידה חמורה של קשב וריכוז (ADD) ו/או היפראקטיביות (ADHD) יהיו מוגדרים
כילדים נטולי יכולת לפי סעיף 45 לפקודת מס הכנסה ויזכו את הוריהם ב 2 נקודות זיכוי.

שלושת התנאים למתן הקלה זו ממס הכנסה:

1. תעודה רפואית (טופס 127) – תעודה זו צריכה לכלול פרטים רפואיים ואבחנה ברורה ומדוייקת בעברית, ומאיזה תאריך אבחנה זו תקפה. תעודה זו צריך למלא רופא מומחה (רופא התפתחותי / נוירולוג / פסיכיאטר) בלבד לצורך הכרה בסעיף זה.

2. אישור מועדת השמה על לימודים במסגרת של חינוך מיוחד.

3. אישור על לימודים במסגרת של חינוך מיוחד: כיתה לחינוך מיוחד בבית ספר לחינוך רגיל או בית ספר לחינוך מיוחד, וכן גן ילדים לחינוך מיוחד. מכיתה ט' אין מסגרת לחינוך מיוחד. תלמידי תיכון שמשרד החינוך קבע לגביהם שהם זכאים ל"מסלול 07", דינם כדין תלמידים הלומדים במסגרת לחינוך מיוחד או שהופנו אליו.