משפחה חד הורית

הטבות מס למשפחה חד הורית

אם חד הורית המגדלת את ילדיה שטרם מלאו להם 19 שנים בביתה זכאית לנקודת זיכוי נוספת.
אב חד הורי המגדל את ילדיו בביתו זכאי לנקודת זיכוי נוספת ולנקודות זיכוי עבור הילדים.
נקודות הזיכוי יוענקו גם אם הגירושין טרם קיבלו תוקף ובני הזוג חיים בנפרד,
לצורך כך יש למלא טופס פרודים מס 4440 (ראה טפסים).

על פי סעיף 40 (ב) (1) לפקודת מס הכנסה מגיעה נקודת זיכוי למשפחה חד הורית.

בפועל הורה אשר מגדל את ילדיו בביתו יהיה זכאי לנקודת זיכוי נוספת בשל היותו משפחה חד הורית
בנוסף לנקודות הזיכוי המוענקות בגין ילדים. נקודת הזיכוי תוענק גם אם הגירושין טרם קיבלו תוקף ובני הזוג חיים בנפרד.לצורך כך יש למלא טופס פרודים מס' 4440. (ראה ב"טפסים").
לעיתים פקיד השומה לא יסתפק בהסכם אשר בו רשום בחזקת מי הילדים אלא ירצה לראות בפועל שההורה מקבל בפועל קצבת ילדים מהמוסד לביטוח לאומי.

כאשר משמורת משותפת רצוי להגיע להסכמה בכתב בין בני הזוג הפרודים או הגרושים מי יחשב לצרכי מס כמשפחה חד הורית.