לימודים אקדמיים

החל משנת 2006 ניתן לקבל נקודות זיכוי בשל סיום לימודים לתואר אקדמי

מי שסיים לימודי תואר ראשון או שני:

מי שסיים לימודי תואר ראשון או שני לא יאוחר משנת 2013 במוסד מוכר, זכאי לנקודת זיכוי אחת החל משנת המס שלאחר השנה שבה הסתיימו הלימודים, במשך מספר שנים הזהה למספר שנות הלימוד לתואר ולא יותר מ3 שנים
למי שסיים את לימודי התואר משנת 2014 ואילך, הזכות תקפה למשך שנה אחת בלבד, במהלך שנת המס לאחר השנה שבה הסתיימו הלימודים או בשנה שלאחריה.

התמחות:

במקצועות המחייבים התמחות, יכול העובד לבחור אם לנצל את ההטבה בשנת המס שלאחר סיום התואר או להמתין ולנצל את ההטבה בשנת המס שלאחר סיום ההתמחות.

מי שסיים תואר שלישי ברפואה או רפואת שיניים:

זכאי לנקודת זיכוי אחת או 1/2 נקודה אם סיים לפני שנת 2007 למשך שלוש שנים ועוד חצי נקודה למשך שנתיים נוספות.

מי שסיים לימודים לתואר שלישי במסלול ישיר:

מי שלמד למסלול ישיר לתואר שלישי אין צורך שיחכה לסיום התואר השלישי כדי לזכות בהטבת המס.
הוא זכאי להטבת מס למסיימי תואר ראשון ובנוסף 1/2 נקודה בשנתיים הראשונות שלאחר סיום התואר.

מי שסיים לימודי מקצוע (לרבות לימודי הוראה):