חייל משוחרר

מי שסיים שירות סדיר או שירות לאומי זכאי להטבות מס

מהי הטבת המס?

חייל משוחרר אשר לא יידע את מעבידו על היותו חייל משוחרר לא קיבל את נקודות הזיכוי המגיעות לו ולכן שילם מס עודף.
רק פניה למס הכנסה תזכה אותו בהחזר מס.

הטבת מס לחייל משוחרר

לפי סעיף 39 א לפקודה זכאי חייל משוחרר לתוספת שלנקודות זיכוילאחר תום השירות הסדיר.
חייל משוחרר אשר לא קיבל את נקודות הזיכוי המגיעותלו,
יהיה זכאי להחזרי מס.

הטבה זו ניתנת לחייל משוחרר למשך 24 חודש מיום השחרור.
ומשנת 2007 ניתן הזיכוי למשך 36 חודש מיום השחרור.

נקודות זיכוי בהתאם למשך השירות ומועד השירות:

אם לא דרשת את ההטבה ניתן לקבלה ע"י הגשת דו"ח למס הכנסה בכפוף לחוק ההתיישנות