הפקדות לקופ"ג וביטוח חיים

הפקדות לקופת גמל לקצבה או הפקדות לביטוח חיים מאפשרות קבלת ניכוי או זיכוי ממס.
ניכוי- הפחתה מסכום ההכנסה שעליה מחשבים את המס לתשלום (הקטנת ההכנסה החייבת במס)
זיכוי- הפחתה מהמס אשר בו מחויב העובד.(הקטנת סכום המס עצמו).
ניכוי או זיכוי ניתנים לעובד ממשכורתו בהתאם לחוקי מס הכנסה והתקרות הקבועות בחוק.

במידה והעובד משלם בעצמו לקופות גמל או לביטוח חיים (לדוגמא ביטוח חיים למשכנתא)
ניתן לקבל את הניכוי או הזיכוי ע"י פנייה למעסיק או לפקיד השומה.

אם לא עשה זאת העובד במהלך השנה, ניתן להציג את האישור המקורי על ההפקדה לאחר שהסתיימה השנה במסגרת הגשת דוח שנתי ולקבל את ההטבה כהחזר מס.

כל שנה נקבעת תקרה מסויימת לזיכוי ולניכוי.