החלפת מקום עבודה

אם החלפת מקום עבודה במהלך שנה מסויימת, בד"כ נוצרו לך הפרשי שכר בין מקום העבודה הראשון לבין מקום העבודה השני.
בחלק מן המקרים יתכן וגם היה פרק זמן בין העבודות ללא הכנסה כלל.

חישוב מס הכנסה נערך על פי סה"כ ההכנסה השנתית ומכאן נגזרת חבות המס הסופית שלהעובד, לעומת זאת, המעסיק בדרך כלל מנכה מס במקור מתוך הנחה כי השכר החודשי יהיהזהה כל השנה.

לכן ייתכן, שכאשר בוחנים את גובה המס על ההכנסה לאורך כל השנה יהיה הפרש בין מס ההכנסה ששילמת בפועל לבין מס ההכנסה המחושב.
במילים אחרות, בהחלט יתכן כי שילמת מס ביתר ומגיע לך החזר כספי ממס הכנסה.

ייתכנו גם מקרים הפוכים, למשל כאשר הייתה חפיפה בין שני מקומות העבודה ובחישוב השנתי יתברר
ששילמת פחות מדי מס, ולכן חשובה הבדיקה בכל שנה לפני הגשת הדו"ח למס הכנסה.