אחזקה של קרוב משפחה במוסד

בהתאם לסעיף 44 לפקודת מס הכנסה נקבע כי:

"בחישוב הכנסתו החייבת של יחיד תושב ישראל שהוא או בן זוגו שילם בשנת המס בעד החזקתם במוסד מיוחד של ילד, בן זוג או הורה משותקים לחלוטין, מרותקים למיטה בתמידות, עיוורים או בלתי שפויים בדעתם, וכן בשל החזקת ילד מפגר במוסד מיוחד, יותר לו זיכוי ממס של 35% מאותו חלק מהסכומים ששילם העולה על 12.5% מהכנסתו החייבת. שר האוצר רשאי לקבוע בתקנות תנאים לזכאות לזיכוי ממס על פי סעיף זה."

הטבת מס זו ניתנת בתנאי שהכנסתו של נטול היכולת ובן/בת זוגו לא עולים על התקרה המזכה:
בשנת 2018 תקרת הכנסה ליחיד 167,000₪ ולזוג 267,000₪.

על השכיר המבקש לקבל זיכוי על תשלומיו לצרף אישורים מתאימים:

אחד מבני הזוג יכול לתבוע הטבה זו ולכן חשוב לבדוק מראש באיזה מקרה יתקבל ההחזר המרבי.
בעת הגשת הדו"ח למס הכנסה אנו מבצעים אופטימיזציה בחישוב ההחזר ובהתאם מחליטים מי מבן שני בני הזוג יתבע את החזר המס.

ניתן לתבוע את החזר המס לשנים קודמות בכפוף לחוק ההתישנות. ומיותר לציין שניתן לקבל החזר של עשרות אלפי שקלים.