אבטלה

דמי אבטלה המתקבלים מהמוסד לביטוח לאומי בהפסקת עבודה מהווים הכנסה לכל דבר ובמיוחד לצורך חישוב המס השנתי שלך.

דמי האבטלה יוצרים שינוי מהותי בגובה ההכנסה השנתית שלך. מאחר והם מהווים עד 70% מהשכר החודשי הממוצע שלך, הם יוצרים הפרש בין גובה המס ששולם ע”י המעסיק בחודשים בהם עבדת, לבין חבות המס השנתית שלך – מהפרש זה נובע החזר מס.

כדי להגיש דו"ח שנתי בשנה בה מקבלים דמי אבטלה יש לצרף לדו"ח אישור שנתי מהמוסד לביטוח לאומי על אבטלה.