החל משנת 2006 ניתן לקבל נקודות זיכוי בשל סיום לימודים לתואר אקדמי

מי שסיים לימודי תואר ראשון או שני:

מי שסיים לימודי תואר ראשון או שני לא יאוחר משנת 2013 במוסד מוכר, זכאי לנקודת זיכוי אחת החל משנת המס שלאחר השנה שבה הסתיימו הלימודים, במשך מספר שנים הזהה למספר שנות הלימוד לתואר ולא יותר מ3 שנים
למי שסיים את לימודי התואר משנת 2014 ואילך, הזכות תקפה למשך שנה אחת בלבד, במהלך שנת המס לאחר השנה שבה הסתיימו הלימודים או בשנה שלאחריה.

התמחות:

במקצועות המחייבים התמחות, יכול העובד לבחור אם לנצל את ההטבה בשנת המס שלאחר סיום התואר או להמתין ולנצל את ההטבה בשנת המס שלאחר סיום ההתמחות.

מי שסיים תואר שלישי ברפואה או רפואת שיניים:

זכאי לנקודת זיכוי אחת או 1/2 נקודה אם סיים לפני שנת 2007 למשך שלוש שנים ועוד חצי נקודה למשך שנתיים נוספות.

מי שסיים לימודים לתואר שלישי במסלול ישיר:

מי שלמד למסלול ישיר לתואר שלישי אין צורך שיחכה לסיום התואר השלישי כדי לזכות בהטבת המס.
הוא זכאי להטבת מס למסיימי תואר ראשון ובנוסף 1/2 נקודה בשנתיים הראשונות שלאחר סיום התואר.

מי שסיים לימודי מקצוע (לרבות לימודי הוראה):

  • ההטבה בלימודי מקצוע משתנה בהתאם למועד סיום הלימודים:
  • מי שסיים לימודי מקצוע עד סוף שנת 2013 זכאי לחצי נקודת זיכוי למשך מספר שנים הזהה למספר השנים שבהן למד, ולא יותר מ-3 שנים. ניתן לנצל את ההטבה החל משנת המס שלאחר סיום הלימודים.
  • מי שסיים את לימודי המקצוע אחרי שנת 2013 –
  • זכאי לחצי נקודת זיכוי במשך שנה אחת בלבד בשנת המס שלאחר שנת סיום הלימודים או בשנת המס שלאחריה, לפי בחירתו אם ינצל את ההטבה עד שנת 2016
  • זכאי ל3/4 נקודת זיכוי אם ינצל את ההטבה בשנת 2017
  • זכאי לנקודת זיכוי מלאה אם יבחר לנצל את ההטבה ב2018
  • מי שזכאי להטבת מס בגין תואר ראשון או שני ובנוסף זכאי לנקודת זיכוי בגין לימודי מקצוע רשאי לבחור באחת מבין שתיהן.