הוצאות מוכרות לשכיר

הוצאה מוכרת למס מאפשרת הפחתה מההכנסה ממנה מנוכה מס הכנסה.

אם למשל הרווחתם 10,000 ₪ ומתוכם הוצאתם 1,000 ₪ על הוצאות המוכרות למס, ינוכה לכם מס הכנסה על 9,000 ₪ בלבד. מכיוון ששיעור המס על שכירים גבוה ויכול להגיע למדרגת מס שולי של 48% הטבה זו עשויה לגלם חיסכון משמעותי. בשיעור מס הנ"ל המשמעות היא חיסכון של כמעט חצי מההוצאה.

ומהן אותן הוצאות המוכרות למס לשכירים?

להלן רשימה של ההוצאות העיקריות:
  • השתלמויות מקצועיות לרבות ההוצאות הנלוות (כגון הוצאות לינה ואירוח) במידה והן כרוכות בהשתתפות. הוצאה זו אינה כוללת לימודים לתואר אקדמי.
  • שכר דירה של שכיר שהשכיר את דירת הקבע שלו ושכר דירה אחרת הקרובה יותר למקום עבודתו יוכר כהוצאה מוכרת למס לאחר הפחתת ההכנסות מהשכרת דירת הקבע.
  • שכר הטרחה בגין הכנת הדו"ח למס הכנסה.
  • ספרות מקצועית ובתנאי שהספרות משמשת לצרכי עבודה.
  • דמי חבר לאגודות מקצועיות בתחום העיסוק (כגון לשכת מבקרי הפנים, לשכת עורכי הדין, אגודת העיתונאים וכו')
  • חלק יחסי מהוצאות הבית במקרים בהם אתם מוכרחים להשלים שעות עבודה מהבית והקציתם לשם כך חדר עבודה